Blog


 Meer info over mijn (bredere) onderzoekstopics vind je in deze posts!

Om een vers gemaakt medicijn uit zijn reactiemengsel te verwijderen, wordt meestal het oplosmiddel gewoon weg gekookt. Maar wat als we een simpele filter zouden kunnen gebruiken? En hoe kiezen we zo'n filter? In ons recent werk tonen we aan dat hoe graag het medicijn oplost in het oplosmiddel belangrijk is om een goede filter te selecteren.

Butanol zuiver krijgen kost dus heel wat energie. Wetenschappers ontwikkelden echter nieuwe materialen die werken als een spons. Ze zijn in staat om butanol op te slorpen uit het soepje van afval en bacteriën. De resultaten zijn veelbelovend, maar het proces om butanol weer te verwijderen uit de spons kan nog verbeterd worden.

In een vorige post kwam het al aan bod: butanol is in te hoge concentraties giftig voor de bacteriën die het maken. Je eindigt dus met een mengsel van afval, bacteriën en butanol. Hoe vis je dat butanol daar nu uit? Dat kan door het mengsel heel hard te koken, wat veel energie vraagt. Maar er wordt volop gezocht naar alternatieven....

Je keyboard, je computermuis, het stuur van je wagen, de banden van je fiets ... Momenteel halen we de chemische grondstoffen voor al deze plastics uit aardolie en aardgas. Dat is niet hernieuwbaar en heeft een grote milieu-impact. Maar, er is een alternatief: wetenschappers ontdekten bacteriën die in staat zijn om afval om te zetten in nuttige,...